Boets legalpant – formuesgode solgt av konkursskyldneren med påheftet pant

Vi har tidligere hatt en fyldig omtale av konkursboets legalpanterett til dekning av boomkostninger jf. panteloven § 6-4. I en nylig kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg kom det en ytterligere avklaring knyttet til hvilke formuesgoder det hefter legalpant i.

Situasjonen var at konkursskyldneren hadde pantsatt to av sine eiendommer. Deretter var eiendommene solgt til en ny eier med pantet påheftet. Konkursboet gjorde gjeldende at denne situasjonen måtte likestilles med realkausjon fra den nye eieren, og da skulle det hefte legalpant på eiendommene jf. panteloven § 6-1 første ledd annet punktum. Høyesterett kom til motsatt resultat av lagmannsretten og gav boet rett til legalpant i eiendommen. Begrunnelsen fra Høyesterett var at en annen løsning ville åpne for omgåelser ved å selge ut eiendeler før konkurs. Det var også reelt sett en lik situasjon som ved realkausjon.

Relaterte artikler:
● 30.01.2014 Konkursboets legalpanterett til besvær

 

 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat