21.02.2017

Beredskapsløsning for kontanter – forslag til forskriftsregulering

Med finansforetaksloven ble bankene pålagt å tilby og motta kontanter i samsvar med kundenes forventninger og behov. Ved innføring av bestemmelsen lot man det være opp til bankene å finne hensiktsmessige løsninger f…

13.12.2016

Forskrifter til finansforetaksloven fastsatt

Finansdepartementet har nå fastsatt samleforskriften til finansforetaksloven. I tillegg er det fastsatt endringer i forskrifter som ikke blir opphevet med samleforskriften. Finansforetaksloven erstattet som kjent sp…

13.12.2016

Bonus - bankens kredittvurdering og frarådingsplikt

Det påligger banker og andre finansforetak å kredittvurdere forbrukerkundene jf. finansavtaloven § 46 b, samt å fraråde inngåelse av kredittavtale dersom økonomiske evne eller andre forhold tilsier at kunden bør avs…

21.02.2017

Disposisjonsrett på konto – krav til fullmakt

Det er veldig vanlig at kontohaver gir andre fullmakt til å disponere sin konto. Men hvis andre enn kontohaver skal disponere konto, krever det en skriftlig fullmakt som kan dokumenteres i ettertid. Dette ble unders…

13.12.2016

Forslag til strengere regler for markedsføring av kreditt

Norske husholdningers forbruksgjeld har nesten fordoblet seg siden 2008, noe som til dels tilskrives omfattende markedsføring av forbruksgjeld. Med høyt opptak av forbruksgjeld antas det å følge gjeldsproblemer for …

13.12.2016

Misbruk av lånekonto ved uberettiget tilgang til nettbank – kundens ansvar

Finansklagenemnda Bank har vurdert misbruk av kredittkonto ved hjelp av nettbank.