Mislighold

Vi bistår bankene og andre finansforetak med spesialengasjementstjenester, tvangsinndrivelse, restruktureringer, og håndtering av konkurser.