Adgangen til å frata kunden ekstra god rente på lån

Det er stor konkurranse om boliglånskundene, og mange kunder innhenter tilbud fra flere banker. Dersom kunden slår til på et ekstra godt tilbud, er det et spørsmål hvor lenge banken plikter å opprettholde det gode rentetilbudet. Dette har Finansklagenemnda Bank sett på i en nylig avgitt uttalelse.

Saksforholdet var kort fortalt at de aktuelle kundene hadde fått tilbud fra banken om 0,1 prosent lavere rente enn bankens beste veiledende rente for boliglån med pant innenfor 60 prosent av boligens verdi. Tilbudet var fremsatt i konkurranse med flere andre banker. Etter ca. seks måneder satte banken ned den beste veiledende renten, uten at kundene opprettholdt ekstrarabatten på 0,1 prosent. Kundene klaget så banken inn for Finansklagenemnda med krav om at renten ble satt 0,1 prosent under beste veiledende rente.

Finansklagenemnda avviste kravet fra kundene, og viste til at banken ikke hadde forpliktet seg til å gi ekstra lav rente i en bestemt periode. Det var da opp til banken om den ville endre renten på kundenes lån. Kundene måtte i tilfelle heller bytte bank hvis de ikke var fornøyd med rentenivået.

Det fremgår ikke av nemndas uttalelse hva som stod i kundenes avtale med banken, og dette vil åpenbart ha betydning ved vurdering av tilsvarende saker. Det er også verdt å merke seg at kundene ikke fikk satt opp renten, men de beholdt ikke fordelen på 0,1 prosent under beste veiledende rente da beste veiledende rente ble satt ytterligere ned. Adgangen til å endre rente til kundens ugunst etter finansavtaleloven § 49 jf. § 50 kan vi ikke se er vurdert, og ble sannsynligvis ikke ansett som relevant for saken. En direkte økning av renten kan derfor stille seg annerledes.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat