Cut-off klausul i leasing

Leasing er en utbredt form for finansiering av kjøretøy, utstyr og maskiner for næringslivet. Ordningen går kort fortalt ut på at finansieringsselskapet kjøper utstyret fra leverandør og leier det ut til kunden.  Det er vanlig at finansieringsselskapet tar inn en «cut-off klausul» i sine vilkår, noe som innebærer at finansieringsselskapet ikke skal ha ansvar for feil og mangler ved utstyret. Krav som følge av feil og mangler skal rettes til leverandøren. Men kan feil og mangler likevel føre til heving av leasingavtalen?

Dette var temaet i en lagmannsrettsdom fra 2015. Saksforholdet var kort fortalt at finansieringsselskapet hadde kjøpt en programvare med tilhørende hardware som ble leiet ut til kunden. Leverandøren var et dataselskap. Kort tid etter levering viste det seg at programvaren ikke fungerte, og rettingsforsøk førte ikke frem, og lagmannsretten la til grunn at det forelå mangler ved leveransen. Kunden var imidlertid avskåret fra å kreve heving av leasingavtalen ettersom finansieringsselskapet hadde fraskrevet seg ansvaret for feil og mangler i «cut-off klausulen». Klausulen ble heller ikke satt til side i kraft av avtaleloven § 36. Kunden måtte etter dette betale forfalt leie og resterende leieterminer til finansieringsselskapet, og eventuelt kreve sitt tap erstattet av leverandøren.

 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat