Endringer i kapitalkravsforskriften og i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv.

I kapitalkravsforskriften videreføres gulvet på beregnet tapsgrad gitt mislighold (LGD) for boliglån (10 prosent).

I forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv er det presisert at lån med pant i fritidseiendom skal regnes som eiendomshypoteklån. Dette medfører at lån med pant i fritidseiendommer skal ha en maksimal belåningsgrad på 60 prosent ved innføring i sikkerhetsmassen. Endringen trer i kraft fra 1. januar 2013, men det er en overgangsregel som i praksis utskyter ikrafttredelsen frem til 1. januar 2016.

Relaterte artikler:
06.11.2014 Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter
● 07.08.2014 Ny finansforetakslov - ny hverdag for finansforetakene
14.07.2013 Nye kapitaldekningsregler - Basel IIIAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat