FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – fremdeles ingen avklaring

FATCA er et amerikansk lovverk som søker å pålegge ikke-amerikanske finansforetak å rapportere til amerikanske myndigheter om kundeforhold der kunden er direkte eller indirekte hjemmehørende i USA. Finansforetakene forventes også å være agenter for innkreving av amerikansk kildeskatt.

Vi er gjort kjent med at norske myndigheter forhandler om en avtale med IRS (det amerikanske skatteverket) etter en avtalemodell (Intergovermental Agreement) som allerede er på plass med Storbritannia og Danmark. En slik avtale vil pålegge Finansdepartementet rapporteringsplikten, og ikke det enkelte finansforetak. På den annen side vil norske lover og forskrifter pålegge de aktuelle finansinstitusjonene rapporteringsplikt til Skattedirektoratet.

De amerikanske forskriftene knyttet bla til kundekontrollsystemer og rapportering er så langt vi kjenner til heller ikke klare. Vi følger med på utviklingen knyttet til dette regelverket, og kommer tilbake når det foreligger en bedre avklaring av situasjonen for norske finansforetak.

Relaterte artikler:
● 15.07.2013 FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - Avtale inngått med USA og implementering i NorgeAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat