Finansdagen 2019

Finansdagen 2019 ble arrangert av Juristenes Utdanningssenter 18. september 2019. Finansdagen er et årlig arrangement rettet mot jurister og advokater som arbeider med bank- og finansjuss, og kan nok sies å ha blitt det viktigste samlingspunkt for denne delen av bransjen.

Advokat/partner Harald Sætermo fra Rime holdt også i år innlegg om «Nyheter i rettsutviklingen – relevant rettspraksis og regelverk», et innlegg vi har holdt hvert år siden 2016. Av årets tema kan nevnes:

 • Regulering av forbrukslån og tilsynspraksis rundt dette regelverket
 • Boliglånsforskriften
 • Innføring av rentetak i Norge?
 • Garantier etter bustadoppføringslova, og foreldelse av garantiansvar
 • Kredittvurdering og fraråding av kreditt
 • Prinsipielle avgjørelser fra Finansklagenemnda Bank
 • Konkursboets legalpanterett
 • Bortfall av kausjonsansvar
 • Rettsvern for factoringpant
 • Misbruk av BankID
 • De nye reglene i aksjelovene §§ 3-8 (nærstående transaksjoner) og 8-10 (finansiell bistand ved oppkjøp)
 • Anti-hvitvasking

I tillegg inneholdt kursdagen en rekke andre interessante foredrag. Vi takker for tilliten og gleder oss til nye år med Finansdagen.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat