Finansdepartementet om forsvarlig utlånspraksis

Vi har tidligere hatt en omtale av Finanstilsynets vurdering av boliglånsretningslinjene, en vurdering som ble gitt til Finansdepartementet. Tidligere denne måneden kom tilbakemeldingen fra departementet til Finanstilsynet.

Finansdepartementet deler langt på vei Finanstilsynets vurderinger. Men det gis signaler om en noe mer fleksibel praktisering av retningslinjene. Det vises blant annet til at det ved vurdering av kundens betjeningsevne bør hensyntas fremtidig evne til å betjene lånet. Videre ber departementet om at Finanstilsynet vurderer hensiktsmessigheten av et fast nominelt påslag på 5 prosent som mål på rentesensivitet. Departementet viser også til at en egenkapitalgrad ned mot 10 prosent kan være tilstrekkelig for førstegangs låntakere med tilfredsstillende betjeningsevne, bevisst spareadferd og beskyttelse mot renteøkning eksempelvis gjennom binding av rente.

Link til brevet: http://www.regjeringen.no/pages/38617662/brev_tilsyn.pdf

Relaterte artikler:
● 30.01.2014 Finanstilsynet foreslår ikke endringer i boliglånsretningslinjene Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat