Finansforetaksloven - normalvedtekter for sparebanker

Vi har tidligere hatt en omfattende omtale av finansforetaksloven (lov 10. april 2015 nr. 17). Det er nå kommet forslag til normalvedtekter for sparebanker fra FNO/Sparebankforeningen.

Loven fordrer vedtektsendringer for sparebankene. De reviderte normalvedtektene er utformet av en arbeidsgruppe utgått fra ulike sparebanker, og det er også laget et notat med veiledning til normalvedtektene. Finanstilsynet har gitt sin tilslutning til normalvedtektene, og sparebanker som benytter normalvedtektene kan forvente at disse vil bli godtatt av Finanstilsynet.

Lenke til reviderte normalvedtekter og veiledning finne her: Reviderte normalvedtekter sparebanker og veiledning


Relaterte artikler:
● 01.09.2015 Finansforetaksloven – utkast til forskrifter
● 18.02.2015 Finansforetaksloven i Stortinget: Konsolidering i samarbeidende gruppe
● 06.11.2014 Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter
07.08.2014 Ny finansforetakslov – ny hverdag for finansforetakene
14.07.2013 Nye kapitaldekningsregler - Basel IIIAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat