12.12.2022

Utlånsforskriften 2022

Utlånsforskriften er en sentral regulatorisk skran…

Les mer
07.12.2022

Hvordan blir fremtidens forbruksfinansiering?

På samme tid som vi i Norge jobber med implementer…

Les mer
07.09.2022

Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på

Ny finansavtalelov trådte i kraft 1.1.2023.

Les mer
02.04.2022

Støtteordninger for bedrifter med eksponering mot Russland, Hviterussland og Ukraina

Støtteordninger for bedrifter med eksponering mot …

Les mer
03.04.2020

Tre ting du bør vite om kontantstøtteordningen til bedriftene

Regjeringen la i dag frem forslag til lov om midle…

Les mer
30.03.2020

Mer om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – utfyllende bestemmelser i forskrift

Loven er vedtatt og ordningen er godkjent av ESA, og nå har Finansdepartementet fastsatt forskrift til loven. Vi har sett på hovedpunktene nedenfor.

Les mer
23.03.2020

Forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen har lagt frem for Stortinget forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter i Prop. 58 LS (2019 – 2020). Vi har sett nærmere på forslaget.

Les mer
18.02.2020

Pant i fast eiendom

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjerne…

Les mer
18.02.2020

Hva er en panterett?

En panterett er en særrett for pantekreditor til å…

Les mer
18.02.2020

Pant i realregistrerbart løsøre mv.

Enkelte verdifulle løsøregjenstander, slik som ski…

Les mer
18.02.2020

Pant i borettslagsandeler mv.

I henhold til borettslagsloven har en andelshaver enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å bruke fellesarealet. Borettslagsandeler skal registreres i grunnboken for fast eiendom, og avtalt panterett i borettslagsandeler får i dag …

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: