Pant i fast eiendom

Publisert 18.02.2020 av Harald Sætermo

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjernen i realkreditten, og er svært vanlig.

Eiendomsrett til fast eiendom, tinglyst særlig rett i fast eiendom og ideell andel av slike rettigheter kan pantsettes. Både festeretter og eierseksjoner faller inn under denne kategorien. En fysisk del av en eiendom/registerenhet, kan ikke pantsettes særskilt før det er gitt tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven.

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjernen i realkreditten, og er svært vanlig.

Eiendomsrett til fast eiendom, tinglyst særlig rett i fast eiendom og ideell andel av slike rettigheter kan pantsettes. Både festeretter og eierseksjoner faller inn under denne kategorien. En fysisk del av en eiendom/registerenhet, kan ikke pantsettes særskilt før det er gitt tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven.

Panterett i fast eiendom får som et utgangspunkt rettsvern ved tinglysing i grunnboken. For å kunne tinglyse en panterett i fast eiendom, må pantsetteren være hjemmelshaver eller det må foreligge samtykke fra hjemmelshaveren.

Det som er skrevet ovenfor er en kort introduksjon til reglene om pant i fast eiendom. Dersom du har spørsmål om slike panteretter, bør du kontakte oss for nærmere rådgivning.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler

18.02.2020

Hva er en panterett?

En panterett er en særrett for pantekreditor til å…

Les mer