Finansieringsbekreftelse – binder den banken til å yte lån?

Ved salg av boliger og andre kapitalvarer som fordrer finansiering, er det veldig vanlig at det fremlegges en finansieringsbekreftelse fra kjøpers bank som viser at denne har tilstrekkelig finansiering for kjøpet. Dersom kjøper ikke klarer å gjøre opp for seg, oppstår spørsmålet om banken er forpliktet til å oppfylle i kraft av finansieringsbekreftelsen. Dette har nylig vært oppe til vurdering av Høyesterett.

Bekreftelsen som var gitt i saken for Høyesterett oppfatter vi hadde en ganske tradisjonell ordlyd slik den var gitt på e-post:

”Hei!!
Viser til telefonsamtale og sender som avtalt en bekreftelse på finansiering for Ali Asghar.

Ali Asghar har finansiering gjennom oss for kjøp av 4 leiligheter i Normannsgt 4, leilighetsnr: 103, 106, 107 og 203:

Innskudd 420 000 kroner, fellesgjeld: 1 210 000
Innskudd 440 000 kroner, fellesgjeld: 1 230 000
Innskudd 450 000 kroner, fellesgjeld: 1 230 000
Innskudd 430 000 kroner, fellesgjeld: 1 210 000”

Høyesterett kom til at denne erklæringen ikke gav rett til direkte utbetaling til selger. Ved vurderingen la Høyesterett vekt på at formuleringen ”har finansiering gjennom oss” ikke bar preg av at banken gav et løfte om å yte finansiering. Slik vi leser dommen ville dette kunne stilt seg annerledes dersom banken i stedet hadde formulert seg som ”vi forplikter oss” eller ”vi innestår for” eller andre formuleringer som gav uttrykk for en garantistillelse. Henvendelsen som megler hadde rettet til banken var heller ikke en forespørsel om garanti, men en forespørsel om kjøper hadde finansiering. Høyesterett la også vekt på at det ikke var krevd noen garantiprovisjon, noe som ville vært vanlig ved en garantistillelse.

Saksforholdet i dommen var noe mer komplisert enn det er nødvendig å gå inn på her. Uansett hva man måtte mene om utfallet i dommen, viser dommen betydningen av å formulere seg riktig ved utforming av slike erklæringer. Det gjelder selvfølgelig der banken avgir erklæring selv, men også der banken mottar slike erklæringer – eksempelvis ved finansiering av utbygger.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat