Finansinstitusjoner må dekke saksomkostninger hvis nemndsuttalelse ikke følges

Stortinget har denne uken vedtatt endringer blant annet i finansieringsvirksomhetsloven som medfører at finansinstitusjoner som ikke følger uttalelse fra klagenemnd i en tvist med forbrukerkunde, må dekke egne og motpartens nødvendige saksomkostninger ved domstolsbehandling i første instans av samme tvist mellom de samme partene.

Tilsvarende vil gjelde ved finansinstitusjonens anke til høyere rettsinstans, forutsatt at det er finansinstitusjonen som er den ankende part.

Det er videre innført en forskriftshjemmel for å pålegge finansforetak å være tilsluttet klagenemnd.

Relaterte artikler:
● 14.11.2013 Saksomkostningsansvar hvis institusjonen ikke følger Finansklagenemnda - nye regler på gangAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat