Finansklagenemnda aksepterer valutalån til forbrukerkunder

Det har vært noe omdiskutert om vanlige forbrukerkunder bør anbefales å ta opp valutalån. Bakgrunnen er at valutakurssvingninger kan medføre at gjelda øker i et ikke ubetydelig omfang. Finansklagenemnda har i en nylig avsagt uttalelse konkludert med at det ikke er grunnlag for å oppstille et alminnelig prinsipp om at valutalån ikke bør gis til alminnelige forbrukerkunder.

Men det følger av premissene til nemnda at forsvarligheten av bankens rådgivning må vurderes ut fra den informasjon som ble gitt om risikoen ved valutalån. Dersom risikoen ble klart nok uttrykt, var det ikke grunnlag for et krav mot banken.  I den aktuelle saken hadde forbrukerkundene signert dokumenter hvor risikoen var klart beskrevet, og de hadde også hatt områingtid for å vurdere låneopptaket før det faktisk ble gjort.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat