Finansklagenemnda Bank: kravet til å godta elektronisk kommunikasjon (2012-415)

I henhold til finansavtaleloven § 8, første ledd, kan opplysninger eller meldinger (eksempelvis om renteendring) som skal gis skriftlig etter loven, sendes i elektronisk form dersom kunden ønsker det. I denne saken hadde banken sendt ut et brev hvor det ble lagt opp til at kunden aksepterte elektronisk kommunikasjon ved å ikke svare på brevet. Dette var i henhold til Finansklagenemnda ikke tilstrekkelig, det krevdes en uttrykkelig aksept fra kunden før elektronisk kommunikasjon kunne brukes.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat