Finansklagenemnda Bank: opplysningsplikt overfor kausjonist (2012-481)

Spørsmål om opplysningsplikt til kausjonister er en gjenganger i Finansklagenemnda Bank. De generelle skjemaene og informasjonsarkene som leveres til kausjonistene ivaretar ofte den generelle opplysningsplikten iht. finansavtaleloven § 59. Etter finansavtaleloven § 59 skal det imidlertid også opplyses om andre forhold som kausjonisten i samsvar med redelighet og god tro har krav på å bli opplyst om. Denne bestemmelsen krever en konkret vurdering av det aktuelle kausjonsforhold og om det foreligger slike andre opplysninger som ikke fremgår av standardopplysningene.

I den angitte saken for Finansklagenemnda Bank hadde banken ikke gitt opplysninger om at hovedskyldnerne hadde noe rot i økonomien sin og at det var nedlagt trekk i én av hovedskyldnernes lønn for restskatt. Trekket i lønn var beskjedent, men det indikerte at hovedskyldnernes økonomi var presset. Lønnstrekket sammenholdt med rot i økonomien var opplysninger som banken hadde plikt til å gi kausjonistene, slik at de kunne danne seg et realistisk bilde av den økonomiske risikoen de påtok seg før de kausjonerte. Nemnda fant videre at det ikke var sannsynlig at kausjonistene ville stilt kausjonen dersom banken hadde gitt informasjonen. Kausjonistene måtte derfor stilles som om kausjonen ikke var avgitt.

 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat