02.03.2023

Hvitvasking – regelverksguide 2023

Hvitvaskingsregelverket tar sikte på å forebygge o…

Les mer
08.02.2023

Åpenhetsloven 2023: Hva er åpenhetsloven, hvem omfattes av åpenhetsloven og hva innebærer den?

Åpenhetsloven er en norsk lov som pålegger større …

Les mer
12.12.2022

Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler

EUs kapitalmarkedsunion ble lansert i 2015 med det…

Les mer
29.08.2022

Finansdagen 2022 - Juristenes Utdanningssenter

Vi bidrar også i år på Finansdagen i regi av Juris…

Les mer
05.12.2021

Porteføljesalg uten kundesamtykke fremdeles mulig under ny finansavtalelov

Justisdepartementet har tolket ny finansavtalelov …

Les mer
26.10.2020

«BankID-saken» - hvilke avklaringer kom fra Høyesterett?

Høyesterett har behandlet den såkalte «BankID-sake…

Les mer
06.11.2014

EUs tilsynsorganers vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene …

Les mer
07.08.2014

Finansforetaksloven – ny hverdag for finansforetakene

Finansforetaksloven blir den sentrale rettslige ki…

Les mer
14.07.2013

Kapitaldekningsreglene – Basel III

Vi har sett nærmere på de sentrale elementene i de…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: