Finanstilsynet med notat om kravene til banker som søker om IRB

Basel II-regelverket åpnet for at banker kan søke om å bruke sine egne modeller for å beregne kapitalkravet for kredittrisiko IRB (IRB = internal rating based). Generelt er det nok en oppfatning om at bruk av IRB-modell fører til lavere kapitalkrav enn standardmetodene som er fastsatt i det generelle regelverket. Det har igjen ført til at også en del mindre banker har ønsket å få godkjent IRB-modeller. Finanstilsynet understreker i notatet behovet for at banker som søker om IRB-godkjennelse har tilstrekkelige ressurser, kompetanse, erfaring og datagrunnlag for å oppfylle alle kravene som blir stilt.

Notatet fra Finanstilsynet ligger her: Notat Finanstilsynet

Relaterte artikler:
● 18.02.2015 Konsolidering i samarbeidende gruppe ved eierandel ned til 0 prosent
● 06.11.2014 Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter
07.08.2014 Ny finansforetakslov – ny hverdag for finansforetakene
14.07.2013 Nye kapitaldekningsregler - Basel IIIAlle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat