09.04.2022

Sanksjoner mot Russland

Russlands aggresjon og krigshandlinger mot Ukraina…

Les mer
06.11.2014

Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene …

Les mer
07.05.2014

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond – AIFM-loven

Lovforslaget innebærer kort fortalt at forvaltere …

Les mer
03.01.2013

ING-dommen fra Høyesterett – spørsmål om misligholdt informasjonsplikt ved salg av finansielle produkter

Høyesterett har avsagt dom i den såkalte «ING-saken», og dette er den andre av totalt tre prinsipielle dommer om ansvaret ved salg av finansielle produkter.

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: