Forslag om gjeldsregister tilbake til regjeringen for ny vurdering

Stoltenberg II-regjeringen fremsatte tidligere i høst forslag til Stortinget om innføring av et gjeldsregister. Den nye regjeringen har imidlertid kalt dette forslaget tilbake fra Stortinget, men det er ikke dermed sagt at det ikke blir noe av gjeldsregisteret.

Proposisjon 195 (2012-2013) inneholdt Stoltenberg II-regjeringens forslag til innføring av et gjeldsregister i Norge. Forslaget ble fremsatt 27.09.2013 og var basert på en rapport og et høringsnotat som var på høring tidligere i år.

Hovedtrekkene i forslaget var at Løsøreregisteret skulle registrere opplysninger om enkeltpersoners kreditt. Registeret skulle omfatte kreditt som ikke var sikret med registrert panterett i formuesgode som tilhørte låntakeren. Gjelden som ville bli omfattet var da typisk kredittkortgjeld, forbrukslån, kontokreditt og avbetalingsplaner. Både sparebanker, forretningsbanker, finansieringsforetak (inkludert filial av utenlandsk finansinstitusjon) skulle være forpliktet til å rapportere inn gjeld til registeret. En rekke kreditorer og gjeldsposter ville imidlertid være holdt utenfor registeret. Offentlig gjeld, herunder studiegjeld i Statens lånekasse for utdanning, ville ikke bli registrert. Selgerkreditt ville også falle utenfor ettersom det bare var finansforetak som skulle rapportere inn gjeld til registeret.

Rett til å hente ut informasjon fra registeret skulle være forbeholdt for kredittopplysningsbyråer med konsesjon i Norge, og den registrerte selv.

Forslaget ble sendt til Stortinget, men den nye regjeringen trakk det tilbake fra Stortinget tidligere denne uken. Det hevdes at saken ikke er lagt bort, men at regjeringen trekker forslaget for å vurdere ulike sider av saken. For de som har fulgt saken er det klart at Datatilsynet har vært veldig skeptisk til innføringen av et gjeldsregister, og regjeringen vil nok se nærmere på forholdet til personopplysningsreglene før et nytt forslag fremmes. Men regjeringen har også signalisert at den vil se nærmere på organisering, hvilke opplysninger som skal registreres og hvem som skal ha tilgang til opplysningene. Så langt er beskjeden fra regjeringen at det vil komme et nytt forslag til gjeldsregister som vil fremsettes for Stortinget, men når dette vil være klart er på nåværende tidspunkt ikke fastsatt.
Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat