Fra 1. juli har finansforetak plikt til å lenke til Finansportalen.no

Finansportalen.no er en tjeneste fra Forbrukerombudet som skal gjøre det mulig for forbrukerne å sammenligne bank-, forsikrings- og investeringsprodukter. Banker har i flere år hatt plikt til å registrere prisopplysninger på finansportalen.no. Men fra 1. juli er finansforetak også pålagt å lenke til finansportalen.no fra forsiden på sin hjemmeside.

Plikten til å lenke til finansportalen.no gjelder for finansforetak som tilbyr tjenester som det informeres om på finansportalen.no, slik som lån og innskudd til forbrukere. Lenken skal fremkomme på forsiden til hjemmesiden til foretaket på internett, og på alle andre plattformer hvor priser eller produkter presenteres. Det er ikke stilt krav til plassering utover at den skal være godt synlig. Lenken skal også inneholde en bestemt tekst slik at kunden forstår at hun ved å følge lenken kan sammenligne priser fra andre aktører som rapporterer på finansportalen.no.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat