Høyesterett om åpning av insolvensbehandling i annet land hindrer at det stiftes utlegg i skyldnerens eiendeler i Norge - Rt. 2013 s. 556

Insolvensbehandling åpnet i et land reiser ofte spørsmålet om hvilken betydning dette får for skyldnerens eiendeler og parter som befinner seg i andre land. I en kjennelse fra i vår tar Høyesterett for seg spørsmålet om insolvensbehandling åpnet i Spania hindrer at det tas utlegg i skyldnerselskapets eiendeler i Norge.

Saksforholdet var kort fortalt at en norsk kreditor hadde et betydelig utestående etter terminering av en skipsbyggingskontrakt hos det spanske verftet Factorias Vulcano S.A. Kreditoren fikk etablert utlegg i pengekrav som verftet hadde på to norske selskap. Kort tid senere begjærte verftet akkordforhandlinger etter spanske regler, noe som etter hvert ledet til insolvensbehandling etter spanske regler for verftet. Det spanske boet fremsatte begjæring om anerkjennelse for norske domstoler, og krav om at utlegget i fordringene ikke ble gitt virkning jf. dekningsloven § 5-8 (omstøtelse av utlegg) og § 5-9 (subjektiv omstøtelse).

Høyesterett kom til at åpning av insolvensbehandling etter spanske regler ikke hadde «hindringsvirkning» for etablering av utlegg i skyldnerens aktiva i Norge etter norske regler, selv om utlegget hadde blitt tatt etter åpning av insolvensbehandling etter spanske regler. Det spanske boet kunne da enn mindre kreve omstøtelse av utlegg foretatt før åpning av insolvensbehandling i Spania.

Relaterte artikler:
● 18.02.2015 NUF'er kan ikke være part i rettssak i Norge, men det finnes to viktige unntak
● 06.11.2014 Ny bok: Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens
● 10.10.2014 Bankers motregningsrett i innskuddskonto hvor det er tatt utlegg i kontoen
● 07.08.2014 Åpning av norsk konkurs i utenlandsk selskap med avdeling i Norge
 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat