Ny bok: Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens

Det er kommet en ny bok, Internasjonale konkurser med særlig fordypning i bankinsolvens. Boken har flere forfattere med professor Hans Fredrik Marthinussen som redaktør.

Konkurser med et internasjonalt aspekt er en gjenvendende problemstilling som i liten grad er akademisk behandlet i Norge. Boken er slik sett et velkomment bidrag. Den er ingen håndbok i temaet, men inneholder både enkle innføringer og mer inngående analyse av enkeltproblemstillinger.

Boken kan bestilles hos Cappelen Damm.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat