Ny forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester – i kraft 1. januar 2013

Den 14. november 2012 ble det vedtatt ny og samlet prisopplysningsforskrift for varer og tjenester. Den gjelder generelt for bank- og finansbransjen, men det er viktig å merke seg at forskriften ikke gjelder der det i lov er gitt særskilt regulering av prisopplysning – noe som innebærer at tjenester som omfattes av finansavtaleloven faller utenfor forskriftens anvendelsesområde. Det som ellers er viktig å merke seg er at det innføres en generell plikt til å ha prisliste på hjemmesiden dersom finansforetaket har hjemmeside – og denne plikten gjelder også for tjenester som omfattes av finansavtaleloven. Forskriften slår også fast plikten til å registrere opplysninger knyttet til banktjenester i Finansportalen.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat