Oslo Politidistrikts ordning med bo-koordinator

A-magasinet har nylig hatt en fyldig artikkel med omtale av Oslo Politidistrikts bo-koordinator, og dennes samarbeid med bostyrerne i Oslo. Bostyrerne i Rime samarbeider løpende med bokoordinatoren, og har meget god erfaring med samarbeidet. Les artikkelen her:

http://konkursradet.no/element_db/73/735_Konkursrytternes_nye_skrekk.pdf

 

 Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat