09.04.2022

Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld

Les mer
03.02.2022

The Norwegian bankruptcy proceedings in a nutshell

Most people and businesses are from time to time a…

Les mer
22.11.2021

Høyesterett om rettsvernskrav for løsøre – dommen om «Aurstad Maskinutleige AS»

Høyesteretts flertall har i dommen HR-2021-2248 A …

Les mer
16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la 15.04.2020 frem forslag til en ny r…

Les mer
25.04.2016

Internasjonale konkurser – norsk lovregulering av grenseoverskridende insolvensbehandling

Norsk konkurslovgivning er i dag tilnærmet utelukk…

Les mer
12.12.2015

Midlertidig sikring av pengekrav - arrest

Det at man har et pengekrav mot en skyldner er til…

Les mer
30.01.2014

Konkursboets legalpanterett til besvær

Konkursboets legalpanterett til dekning av boomkos…

Les mer

Vi leverer juridisk bistand til bank- og finansbransjen med et effektivt og kompetent team. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: