09.04.2022

Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld

Les mer
03.02.2022

The Norwegian bankruptcy proceedings in a nutshell

Most people and businesses are from time to time a…

Les mer
22.11.2021

Høyesterett om rettsvernskrav for løsøre – dommen om «Aurstad Maskinutleige AS»

Høyesteretts flertall har i dommen HR-2021-2248 A …

Les mer
16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la 15.04.2020 frem forslag til en ny r…

Les mer
25.04.2016

Internasjonale konkurser – norsk lovregulering av grenseoverskridende insolvensbehandling

Norsk konkurslovgivning er i dag tilnærmet utelukk…

Les mer
30.01.2014

Konkursboets legalpanterett til besvær

Konkursboets legalpanterett til dekning av boomkos…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: