Touchpay-saken: Finanstilsynet presiserer konsesjonskravet

I sommer verserte den såkalte Touchpay-saken i media. Touchpay AS forhandlet betalingsterminaler på vegne av Nets. Touchpay solgte eller leide deretter ut betalingsterminalene til ulike bruker-steder. Touchpay mottok imidlertid innbetalingene fra terminalene på sin egen mellomregningskonto med siktemål om at midlene skulle videreformidles til brukerstedet. I våres sluttet Touchpay å videreføre midlene fra sin egen mellomregnings-konto, noe som påførte brukerstedene tap. Finanstilsynet har nå i rundskriv 15/2012 presisert det nokså selvsagte at dersom tilbydere av betalingsterminaler også mottar oppgjør for så å viderebetale dette til brukerstedet, så er dette konsesjonspliktig betalingstjeneste jf. finansierings-virksomhetsloven § 4b-1.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat