Weekly 4/2024

Publisert 29.01.2024 av Eleonore Foss  Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

I denne utgaven:

DORA – forslag til norsk implementering
EUs Digital Operational Resilience Act  (DORA) ble vedtatt i EU i desember 2022, og er et sentralt regelverk med sikte på å styrke IKT-sikkerhet i finansielle foretak. Forslag til norsk gjennomføring basert på et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet er nå på høring frem til 3. april 2024. Vi har oppsummert hovedtrekkene i regelverket i vår artikkel om DORA og gjennomføringen i norsk rett.

Tilbydere av ESG-ratinger – mandat til Finanstilsynet
Vi har tidligere omtalt Europakommisjonens forslag om en forordning som regulerer virksomheten til tilbydere av ESG-rangeringer. Forslagets formål er blant annet økt pålitelighet og transparens for ESG-rangeringer i unionen. Herunder foreslås regler om organiseringen av slike tilbyderes virksomhet og regler som er ment å forebygge interessekonflikter, blant annet i form av et godkjennelses- og tilsynsregime under ESMA. Forordningsforslaget er vurdert som EØS-relevant, men er ikke endelig vedtatt i EU.

Finansdepartementet har nå bedt Finanstilsynet utrede behovet for endringer i norsk rett for å gjennomføre de forventede EØS-forpliktelsene i lys av forordningen, samt utarbeide utkast til regler og høringsnotat innen 15. november 2024, eller senere dersom det er nødvendig av hensyn til utviklingen på EU-nivå.

Implementeringen av folkefinansieringsforordningen i norsk rett
Vi har tidligere omtalt forslaget om implementeringen av EU-forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet ((EU) 2020/1503) i norsk rett jf. Verdipapirlovutvalget forslag i NOU 2021:10. Det er nå varslet et lovforslag til Stortinget senere i år. Videre er det besluttet med forbehold for Stortingets godkjennelse at Norge vil delta i EØS-komiteens beslutning om å innlemme folkefinansieringsforordningen i EØS-avtalen 2. februar 2024.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

28.01.2024

EUs DORA-forordning om IKT-sikkerhet i finans - norsk gjennomføring

EUs Digital Operational Resilience Act  (DORA) ble…

Les mer
26.08.2023

Bærekraftsregulering i finansbransjen

Bærekraftsregulering av finansbransjen har akseler…

Les mer