19.09.2019

Finansdagen 2019

Finansdagen 2019 ble arrangert av Juristenes Utdanningssenter 18. september 2019. Finansdagen er et årlig arrangement rettet mot jurister og advokater som arbeider med bank- og finansjuss, og kan nok sies å ha blitt…

21.02.2017

Finansdagen 15.03.2017

Finansdagen – som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) – blir i år avholdt 15. mars på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Dette er en kursdag særlig rettet mot advokater og jurister som jobber med bank- og fina…

21.02.2017

Disposisjonsrett på konto – krav til fullmakt

Det er veldig vanlig at kontohaver gir andre fullmakt til å disponere sin konto. Men hvis andre enn kontohaver skal disponere konto, krever det en skriftlig fullmakt som kan dokumenteres i ettertid. Dette ble unders…

18.03.2016

Phishing – ansvar for kunden

Phishing – eller nettfiske – er en fellesbetegnelse på digital snoking eller fisking etter sensitiv informasjon, ofte passord og kredittkortnummer. Følgen er gjerne at kundens konto blir tappet for midler. Finanskla…

07.05.2014

Omfatter frafall av «security interest» også frafall av motregningsrett?

Banken hadde frafalt «security interest» i en rekke bankkontoer, men hadde den også frafalt motregningsrett i kontoene?

17.07.2013

Motregning innskuddskonto ved flere kontoer knyttet til samme avtale – finansavtaleloven § 29

Bankers motregningsrett i innskuddskontoer er et tilbakevendende tema. I en eldre uttalelse (uttalelse 2012-300) fra Finansklagenemnda Bank presiseres motregningsadgangen i tilfeller der det er flere kontoer knyttet…