10.01.2022

Weekly 1/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Det er vårt utvalg av endringer i regelverket eller forventet regelverk som vi mener er nyttig å kjenn…

19.09.2019

Finansdagen 2019

Finansdagen 2019 ble arrangert av Juristenes Utdanningssenter 18. september 2019. Finansdagen er et årlig arrangement rettet mot jurister og advokater som arbeider med bank- og finansjuss, og kan nok sies å ha blitt…

21.02.2017

Finansdagen 15.03.2017

Finansdagen – som arrangeres av Juristenes Utdanningssenter (JUS) – blir i år avholdt 15. mars på KS Agenda Møtesenter i Oslo. Dette er en kursdag særlig rettet mot advokater og jurister som jobber med bank- og fina…

21.02.2017

Disposisjonsrett på konto – krav til fullmakt

Det er veldig vanlig at kontohaver gir andre fullmakt til å disponere sin konto. Men hvis andre enn kontohaver skal disponere konto, krever det en skriftlig fullmakt som kan dokumenteres i ettertid. Dette ble unders…

18.03.2016

Phishing – ansvar for kunden

Phishing – eller nettfiske – er en fellesbetegnelse på digital snoking eller fisking etter sensitiv informasjon, ofte passord og kredittkortnummer. Følgen er gjerne at kundens konto blir tappet for midler. Finanskla…

07.05.2014

Omfatter frafall av «security interest» også frafall av motregningsrett?

Banken hadde frafalt «security interest» i en rekke bankkontoer, men hadde den også frafalt motregningsrett i kontoene?

17.07.2013

Motregning innskuddskonto ved flere kontoer knyttet til samme avtale – finansavtaleloven § 29

Bankers motregningsrett i innskuddskontoer er et tilbakevendende tema. I en eldre uttalelse (uttalelse 2012-300) fra Finansklagenemnda Bank presiseres motregningsadgangen i tilfeller der det er flere kontoer knyttet…

26.10.2020

«BankID-saken» - hvilke avklaringer kom fra Høyesterett?

Høyesterett har behandlet den såkalte «BankID-saken» som gjelder ansvar for innehaver av BankID for låneopptak som ble gjort av uvedkommende med hans BankID-brikke. Saken oppfattes som prinsipiell ettersom det er fø…

31.08.2017

Bankens rett til å kreve gebyr ved ekstraordinære kontantuttak/-innskudd

I henhold til finansforetaksloven § 16-4 skal banker motta kontanter og gjøre innskudd tilgjengelige for kundene i form av kontanter, alt i samsvar med kundenes forventninger og behov. Spørsmålet som kom opp for Fin…

21.02.2017

Beredskapsløsning for kontanter – forslag til forskriftsregulering

Med finansforetaksloven ble bankene pålagt å tilby og motta kontanter i samsvar med kundenes forventninger og behov. Ved innføring av bestemmelsen lot man det være opp til bankene å finne hensiktsmessige løsninger f…

13.12.2016

Misbruk av lånekonto ved uberettiget tilgang til nettbank – kundens ansvar

Finansklagenemnda Bank har vurdert misbruk av kredittkonto ved hjelp av nettbank.

10.10.2014

Bankers motregningsrett i innskuddskonto - hvor det er tatt utlegg i kontoen

Høyesterett avklarer hvorvidt bankens motregningsrett i innskuddskonto går foran utlegg tatt i samme konto.

19.12.2013

Ingen beslagsfrihet i depositumskonto

Justisdepartementets lovavdeling har tolket seg frem til at depositumskonto ikke er særskilt beskyttet ved enkeltforfølgning.

03.01.2013

Ny forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester – i kraft 1. januar 2013

Den 14. november 2012 ble det vedtatt ny og samlet prisopplysningsforskrift for varer og tjenester.