Dokumentasjonsutarbeidelse

Vi bistår bankene med å forhandle og utarbeide kreditt- og sikkerhetsdokumentasjon for komplekse næringsengasjement, samt utarbeide dokumentasjon for forbrukersituasjoner.