Våre advokater deler sin kunnskap:

Finansregulatorisk

02.03.2023

Hvitvasking – regelverksguide 2023

Les mer
12.12.2022

Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler

Les mer
08.02.2023

Åpenhetsloven 2023: Hva er åpenhetsloven, hvem omfattes av åpenhetsloven og hva innebærer den?

Les mer

Finansiering

12.12.2022

Utlånsforskriften 2022

Les mer
07.12.2022

Hvordan blir fremtidens forbruksfinansiering?

Les mer
07.09.2022

Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på

Les mer

Restrukturering & insolvens

09.04.2022

Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld

Les mer
03.02.2022

The Norwegian bankruptcy proceedings in a nutshell

Les mer
22.11.2021

Høyesterett om rettsvernskrav for løsøre – dommen om «Aurstad Maskinutleige AS»

Les mer

Kapitalmarkeder

12.12.2022

Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler

Les mer
07.09.2022

Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på

Les mer
17.02.2022

Implementation of CSDR in Norway – What’s new?

Les mer

Fond & kapitalforvaltning

26.08.2023

Bærekraftsregulering i finansbransjen

Les mer
09.04.2022

Sanksjoner mot Russland

Les mer

Tvisteløsning

12.04.2023

Bankrettstvister 2023 – hvor kommer tvistesakene og hva kan man gjøre for å unngå de?

Les mer
10.11.2020

Midlertidig sikring av pengekrav - arrest

Les mer

Weekly

18.11.2023

Weekly 46/2023

Les mer
12.11.2023

Weekly 45/2023

Les mer
03.11.2023

Weekly 44/2023

Les mer

Utvalgte artikler

02.03.2023

Hvitvasking – regelverksguide 2023

Hvitvaskingsregelverket tar sikte på å forebygge o…

Les mer
08.02.2023

Åpenhetsloven 2023: Hva er åpenhetsloven, hvem omfattes av åpenhetsloven og hva innebærer den?

Åpenhetsloven er en norsk lov som pålegger større …

Les mer
07.09.2022

Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på

Ny finansavtalelov trådte i kraft 1.1.2023.

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: