Weekly

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i finansjussen. 

Uke
18
Weekly 18/2024 - 05.05.2024

Denne uken har vi sett på forslag fra EBA om tiltak mot betalingssvindel, unntak fra CSRD, eIDAS, og regulering av fond i Europa.

Uke
17
Weekly 17/2024 - 27.04.2024

I uke 17 har vi sett på Høyesteretts kjennelse om avvikling av kundeforhold etter hvitvaskingsloven, Finansmarkedsmeldingen 2024, EUs antihvitvaskingspakke, og Finansklagenemndas saker om investorbeskyttelse ved crowdfunding. 

Uke
15
Weekly 15/2024 - 14.04.2024

I uke 15 har vi sett på utvidelse av plikt til retningslinjer for honorar i noterte selskap, endrede krav til foretaksnavn, fondsanbefalinger på nett og i apper, tilsynsrapport Oslo Børs om rettede emisjoner, og forslaget til ny ekomlov.

Uke
14
Weekly 14/2024 - 07.04.2024

I uke 14 har vi sett på forslag til ny finanstilsynslov, EMIR Refit, endringer om egnethetsvurdering ved etterfølgende erverv etter finansforetaksloven, overføring av oppgaver fra Oslo Børs til Finanstilsynet, SFTR, femte hvitvaskingsdirektiv i Norge, innsyn i reelle rettighetshavere, eIDAS 2.0, MiFIR/MiFID II, og endringer i rettsgebyret.

Uke
12
Weekly 12/2024 - 15.03.2024

I uke 12 har vi sett på endringsforslag til rekonstruksjonsloven med betydning for pantekreditorer, CSDDD, tilsyn under åpenhetsloven, utdelingsregler for finansforetak og BRRD, eierskapsreglene og EØS, nye sanksjoner, endringer i gjeldsordningsloven, og praksis etter finansavtalelovens regler om fakturagebyr. 

Uke
11
Weekly 11/2024 - 15.03.2024

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttig…

Uke
10
Weekly 10/2024 - 08.03.2024

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttig…

Uke
9
Weekly 9/2024 - 01.03.2024

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttig…

Uke
8
Weekly 8/2024 - 25.02.2024

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttig…

Uke
7
Weekly 7/2024 - 17.02.2024

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttig…

Uke
6
Weekly 6/2024 - 09.02.2024

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttig…

Uke
5
Weekly 5/2024 - 04.02.2024

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttig…

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.