Kompetanse

Vi bistår norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen med hele spekteret av juridiske spørsmål som bransjeaktørene står ovenfor, på tvers av ulike markeder, konsesjonskrav, og kundegrupper. 

Nedenfor finner du oversikt over våre kompetanseområder, med ressurser, kontakter og annen informasjon.

Kompetanse
ESG og Bærekraft

Følg med på regelverksutviklingen på bærekraftsområdet.

Kompetanse
Finansiering - næring

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen finansiering.

Kompetanse
Finansiering - forbruker

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen forbruksfinansiering. 

Kompetanse
Finansregulatorisk

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen det finansregulatoriske områd…

Kompetanse
Fond og kapitalforvaltning

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen fond og kapitalfo…

Kompetanse
Hvitvasking og sanksjoner

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen anti-hvitvasking og sanksjone…

Kompetanse
Kapitalmarkedsrett

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen kapitalmarkedsrett.

Kompetanse
Tvangsfullbyrdelse, rekonstruksjon og insolvens

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen tvangsfullbyrdelse, restruktu…

Kompetanse
Tvisteløsning for finans

Det siste om regelverksutviklingen, aktuelle tema og våre advokattjenester innen tvisteløsning for finans.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.