Om finansjuridisk

Finansjuridisk.no er et nettsted hvor Rime Advokatfirma DA publiserer artikler innenfor bank- og finansjussen.

Bank og finans er en av de viktigste bransjene for oss i Rime Advokatfirma DA, og vi håper artiklene kan være til nytte for de som har interesse for eller blir berørt av regelverket. Vi har avgrenset mot forsikring og dette er i utgangspunktet ikke omtalt på nettstedet.

Formatet og detaljgraden på artiklene er tilpasset ikke-jurister siden nettstedet retter seg mot et publikum som ikke forventes å være jurister. Det skal også være enkelt og oversiktlig å finne frem på nettstedet, og derfor har vi bevisst forsøkt å redusere omtalen av detaljer og unntaks- og spesialregler.

Informasjonen på nettstedet kan aldri være eller erstatte juridisk rådgivning, og der juridisk rådgivning trengs må dette tas videre som et ordinært advokatoppdrag.

 

Om Rime Advokatfirma DA

Mer enn 50 års historie
Rime Advokatfirma DA har sin opprinnelse i 1964 da Høyesterettsadvokat Finn Rime etablerte egen praksis i Oslo. Siden den gang har vi vært en tydelig og respektert aktør i advokatkretser. I dag er vi en moderne kunnskapsbedrift som leverer førsteklasses juridiske tjenester til næringslivet. Historien vår representerer likevel en betydelig erfaring med norsk næringsliv, en erfaring vi bygger videre på i dag i vårt arbeid for å løse klientens utfordringer på best mulig måte. Vår tradisjon gjenspeiles også i vår firmakultur, med fokus på faglig dyktighet, skikkelighet og å sette klientens interesser i fokus.

Norges største på konkurs
Vi har alltid hatt en sterk posisjon innen håndtering av konkursbo. I 2018 mottok og håndterte vi ca 160 nye konkurs- og eller tvangsavviklingsbo. Med det er vi sannsynligvis det advokatfirmaet i Norge som håndterer flest konkursbo.

LAW – Rime eksklusivt norsk medlem
Lawyers Associated Worldwide (LAW) er et verdensomspennende nettverk av uavhengige advokatfirmaer. LAW har over 100 medlemsfirmaer lokalisert i mer enn 50 land. LAW representerer en global ressurs på over 4 000 individuelle advokater. Rime er tatt opp som eksklusivt norsk medlem i LAW, og gjennom LAW kan vi raskt og kostnadseffektivt tilby førsteklasses juridisk bistand i alle viktige land og sentrale byer.

Forretningsjus – bredde og spisskompetanse
Vi har en erfaren partnergruppe og flinke ansatte advokater. Hver advokat har sin spisskompetanse og spesialisering. Til sammen dekker vår kompetanse de sentrale forretningsjuridiske områder. I tillegg har vi gode forbindelser på områder og fagfelt som vi ikke selv betjener.

Klienter som er ledende i sin bransje
Vi er stolte av å være valgt som samarbeidspartner av bedrifter som selv er ledende innenfor sin bransje, både i Norge og internasjonalt. Flere av disse relasjonene strekker seg mange år tilbake. Vi tar det som en bekreftelse på at våre tjenester svarer til forventningene og at klientene hegner om relasjonen.