18.03.2016

Phishing – ansvar for kunden

Phishing – eller nettfiske – er en fellesbetegnels…

Les mer
12.12.2015

Midlertidig sikring av pengekrav - arrest

Det at man har et pengekrav mot en skyldner er til…

Les mer
06.11.2014

EUs tilsynsorganers vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene …

Les mer
06.11.2014

Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene …

Les mer
07.08.2014

Finansforetaksloven – ny hverdag for finansforetakene

Finansforetaksloven blir den sentrale rettslige ki…

Les mer
07.05.2014

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond – AIFM-loven

Lovforslaget innebærer kort fortalt at forvaltere …

Les mer
30.01.2014

Konkursboets legalpanterett til besvær

Konkursboets legalpanterett til dekning av boomkos…

Les mer
03.01.2013

ING-dommen fra Høyesterett – spørsmål om misligholdt informasjonsplikt ved salg av finansielle produkter

Høyesterett har avsagt dom i den såkalte «ING-saken», og dette er den andre av totalt tre prinsipielle dommer om ansvaret ved salg av finansielle produkter.

Les mer
14.12.2020

Utlånsforskriften

Finansdepartementet fastsatte 9. desember det som …

Les mer
18.02.2020

Pant i realregistrerbart løsøre mv.

Enkelte verdifulle løsøregjenstander, slik som ski…

Les mer
18.02.2020

Pant i borettslagsandeler mv.

I henhold til borettslagsloven har en andelshaver enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å bruke fellesarealet. Borettslagsandeler skal registreres i grunnboken for fast eiendom, og avtalt panterett i borettslagsandeler får i dag …

Les mer
30.01.2022

Weekly 4/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer

Vi leverer juridisk bistand til bank- og finansbransjen med et effektivt og kompetent team. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: