30.03.2020

Mer om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – utfyllende bestemmelser i forskrift

Loven er vedtatt og ordningen er godkjent av ESA, og nå har Finansdepartementet fastsatt forskrift til loven. Vi har sett på hovedpunktene nedenfor.

Les mer
23.03.2020

Forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen har lagt frem for Stortinget forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter i Prop. 58 LS (2019 – 2020). Vi har sett nærmere på forslaget.

Les mer
18.02.2020

Pant i fast eiendom

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjerne…

Les mer
18.02.2020

Hva er en panterett?

En panterett er en særrett for pantekreditor til å…

Les mer
25.04.2016

Internasjonale konkurser – norsk lovregulering av grenseoverskridende insolvensbehandling

Norsk konkurslovgivning er i dag tilnærmet utelukk…

Les mer
18.03.2016

Phishing – ansvar for kunden

Phishing – eller nettfiske – er en fellesbetegnels…

Les mer
06.11.2014

EUs tilsynsorganers vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene …

Les mer
06.11.2014

Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene …

Les mer
07.08.2014

Finansforetaksloven – ny hverdag for finansforetakene

Finansforetaksloven blir den sentrale rettslige ki…

Les mer
07.05.2014

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond – AIFM-loven

Lovforslaget innebærer kort fortalt at forvaltere …

Les mer
30.01.2014

Konkursboets legalpanterett til besvær

Konkursboets legalpanterett til dekning av boomkos…

Les mer
03.01.2013

ING-dommen fra Høyesterett – spørsmål om misligholdt informasjonsplikt ved salg av finansielle produkter

Høyesterett har avsagt dom i den såkalte «ING-saken», og dette er den andre av totalt tre prinsipielle dommer om ansvaret ved salg av finansielle produkter.

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: