16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la 15.04.2020 frem forslag til en ny r…

Les mer
03.04.2020

Tre ting du bør vite om kontantstøtteordningen til bedriftene

Regjeringen la i dag frem forslag til lov om midle…

Les mer
30.03.2020

Mer om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – utfyllende bestemmelser i forskrift

Loven er vedtatt og ordningen er godkjent av ESA, og nå har Finansdepartementet fastsatt forskrift til loven. Vi har sett på hovedpunktene nedenfor.

Les mer
23.03.2020

Forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Regjeringen har lagt frem for Stortinget forslag til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter i Prop. 58 LS (2019 – 2020). Vi har sett nærmere på forslaget.

Les mer
18.02.2020

Pant i fast eiendom

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjerne…

Les mer
18.02.2020

Hva er en panterett?

En panterett er en særrett for pantekreditor til å…

Les mer
25.04.2016

Internasjonale konkurser – norsk lovregulering av grenseoverskridende insolvensbehandling

Norsk konkurslovgivning er i dag tilnærmet utelukk…

Les mer
18.03.2016

Phishing – ansvar for kunden

Phishing – eller nettfiske – er en fellesbetegnels…

Les mer
06.11.2014

EUs tilsynsorganers vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene …

Les mer
06.11.2014

Enighet om EUs tilsynsorgans vedtakskompetanse mot norske parter

EUs nye finanstilsynsstruktur med tilsynsorganene …

Les mer
07.08.2014

Finansforetaksloven – ny hverdag for finansforetakene

Finansforetaksloven blir den sentrale rettslige ki…

Les mer
07.05.2014

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond – AIFM-loven

Lovforslaget innebærer kort fortalt at forvaltere …

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: