Pant i fast eiendom

Publisert 18.02.2020 av Harald Sætermo 

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjernen i realkreditten, og er svært vanlig.

Eiendomsrett til fast eiendom, tinglyst særlig rett i fast eiendom og ideell andel av slike rettigheter kan pantsettes. Både festeretter og eierseksjoner faller inn under denne kategorien. En fysisk del av en eiendom/registerenhet, kan ikke pantsettes særskilt før det er gitt tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven.

Finansiering med pant i fast eiendom utgjør kjernen i realkreditten, og er svært vanlig.

Eiendomsrett til fast eiendom, tinglyst særlig rett i fast eiendom og ideell andel av slike rettigheter kan pantsettes. Både festeretter og eierseksjoner faller inn under denne kategorien. En fysisk del av en eiendom/registerenhet, kan ikke pantsettes særskilt før det er gitt tillatelse til deling etter plan- og bygningsloven.

Panterett i fast eiendom får som et utgangspunkt rettsvern ved tinglysing i grunnboken. For å kunne tinglyse en panterett i fast eiendom, må pantsetteren være hjemmelshaver eller det må foreligge samtykke fra hjemmelshaveren.

Det som er skrevet ovenfor er en kort introduksjon til reglene om pant i fast eiendom. Dersom du har spørsmål om slike panteretter, bør du kontakte oss for nærmere rådgivning.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
18.02.2020
Hva er en panterett?
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.