Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

De fleste er godt kjent med foreldelsesreglene og at en måte å avbryte disse er å sende inn en forliksklage. Det eksisterer også en rekke søksmålsfrister, det vil si særskilte frister for å ta ut søksmål som fremgår av spesiallovene og som kommer i tillegg til foreldelsesfristene. Eksempelvis inneholder både aksjeloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven søksmålsfrister.

Også søksmålsfristene avbrytes av forliksklage jf. tvisteloven § 18-3, men dersom forliksrådet innstiller behandlingen hvis det ikke kommer til forlik er det grunn til å være oppmerksom. Tidligere var det slik at søksmålsfristen ble ansett avbrutt i ett år fra innstillingen fra forliksrådet. Dette er tilsvarende den løsning som gjaldt og fremdeles gjelder for foreldelsesfrister. Nå har Høyesterett slått fast i en kjennelse at det for søksmålsfristene ikke løper en ett års frist etter innstilling fra forliksrådet. Dette bør ikke bare tas i betraktning i forhold til lovbestemte søksmålsfrister, men også om det er søksmålsfrister i kontrakter e l utferdiget mellom partene.Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Våre vilkår kan leses her.

Har du juridiske spørsmål om temaet i denne artikkelen? Ta kontakt med meg!

Harald Sætermo

Partner / Advokat