Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

Publisert 15.10.2020 av Harald Sætermo

Det eksisterer en rekke søksmålsfrister som avbrytes ved forliksklage. Men hvis forliksrådet innstiller behandlingen, bør man være oppmerksom.

De fleste er godt kjent med foreldelsesreglene og at en måte å avbryte disse er å sende inn en forliksklage. Det eksisterer også en rekke søksmålsfrister, det vil si særskilte frister for å ta ut søksmål som fremgår av spesiallovene og som kommer i tillegg til foreldelsesfristene. Eksempelvis inneholder både aksjeloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven søksmålsfrister.

Også søksmålsfristene avbrytes av forliksklage jf. tvisteloven § 18-3, men dersom forliksrådet innstiller behandlingen hvis det ikke kommer til forlik er det grunn til å være oppmerksom. Tidligere var det slik at søksmålsfristen ble ansett avbrutt i ett år fra innstillingen fra forliksrådet. Dette er tilsvarende den løsning som gjaldt og fremdeles gjelder for foreldelsesfrister. Nå har Høyesterett slått fast i en kjennelse at det for søksmålsfristene ikke løper en ett års frist etter innstilling fra forliksrådet. Dette bør ikke bare tas i betraktning i forhold til lovbestemte søksmålsfrister, men også om det er søksmålsfrister i kontrakter e l utferdiget mellom partene.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.