Phishing – ansvar for kunden

Publisert 18.03.2016 av Harald Sætermo

Phishing – eller nettfiske – er en fellesbetegnelse på digital snoking eller fisking etter sensitiv informasjon, ofte passord og kredittkortnummer. Følgen er gjerne at kundens konto blir tappet for midler. Finansklagenemnda Bank har nylig behandlet kundens ansvar for slikt misbruk.

Phishing – eller nettfiske – er en fellesbetegnelse på digital snoking eller fisking etter sensitiv informasjon, ofte passord og kredittkortnummer. Snokeren sender typisk en epost under dekke av å være en bank eller en annen aktør mottakeren har tillit til med anmodning om at mottakeren går inn på en nettside for å motta penger, oppdatere sin kredittkortinformasjon eller lignende. På nettsiden bes det om at kunden gir fra seg kortnummer, passord og koder. Kort tid etter tapper så snokeren kundens konto for penger. Finansklagenemnda Bank har nylig behandlet kundens ansvar for slikt misbruk.

Saksforholdet var kort fortalt at kunden fikk en epost som utga seg for å være fra skatteetaten. Kunden var etter eposten berettiget til å motta refusjon av skatt, og for å motta utbetalingen raskt måtte han gå inn på en nettside og registrere kortinformasjon mv. Kunden gjorde dette, og kort tid etter ble kortet belastet kr. 17 508,- av snokeren.

Finansklagenemnda Bank kom til at kunden hadde opptrådt grovt uaktsomt og måtte dekke forhøyet egenandel jf. finansavtaleloven § 35 tredje ledd. Nemnda viste til at eposten som kunden mottok var amatørmessig formulert med mange skrivefeil og uten særnorske bokstaver som ø og å. Nemnda mente videre at kunden var sterkt å bebreide for å ha gitt fra seg de personlige sikkerhetsanordningene i strid med vilkårene i kortavtalen.

 

 

 

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.