Weekly 19/22

Publisert 15.05.2022 av Harald Sætermo

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Fjernsalg av finansielle tjenester: Europakommisjonen foreslår reviderte regler

Europakommisjonen har fremmet et forslag om revidering av EUs regelverk om fjernsalg av finansielle tjenester. Det er vist til den betydelige utviklingen i tilbud av digitale finansielle tjenester fra 2002 da direktiv 2002/65/EC (og for så vidt direktiv 2011/83/EU) ble innført til i dag. Det er også innført en rekke andre regelverk på finansrettens område som tilsier en ny vurdering av fjernsalgsreglene.

Av endringsforslag kan nevnes:

  • Lettere adgang til utøvelse av 14 dagers angrerett, blant annet med innføring av en angreknapp.
  • Klare regler om hva, hvordan og når pre-kontraktuell informasjon skal gis.
  • Særskilte beskyttelsesregler for å beskytte forbrukere som inngår kontrakter online, blant annet krav til tydelige og transparente systemer.
  • Strengere sanksjoner for brudd med reglene, med en maksimal gebyrsats på minst 4% av årlig omsetning.
  • Full harmonisering i EU- området.

Forslaget skal videre til behandling i Rådet og Europaparlamentet. Vi vil anta at de nye reglene er EØS-relevante og at det med tiden da vil komme forslag til lovendringer, blant annet i finansavtaleloven 2020.

Crowdfunding: EBA foreslår Regulatory Technical Standards (RTS)

Vi har tidligere omtalt at Verdipapirlovutvalget i NOU 2021:10 har fremmet et forslag til lovregulering av folkefinansiering av næringsvirksomhet. Lovreguleringen tar sikte på gjennomføring av EU-forordningen om europeiske tilbydere av folkefinansieringstjenester til næringsvirksomhet ((EU) 2020/1503). Lovforslaget har vært på høring med høringsfrist 17. april 2022.

EBA (den europeiske banktilsynsmyndigheten) har nå foreslått Regulatory Technical Standards (RTS) til forordningen. I denne RTS er det særlig tatt for seg informasjonen som tilbydere av crowdfunding-tjenester skal gi til investorer om hvordan kredittscore er beregnet og hvordan crowdfunding-tilbud er priset. Det er videre foreslått at tilbydere skal ha retningslinjer som sikrer at investorer er tilstrekkelig informert, og at kredittvurdering og verdivurdering av lån er foretatt på en god og konsistent måte. RTS er sendt til videre behandling av EUs besluttende organer.

Finanstilsynet har publisert sin risiko- og sårbarhetsanalyse for 2022

Finanstilsynet har publisert sin årlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for 2022. Det tegnes generelt et bilde av en robust finansiell infrastruktur i Norge, med gode beredskapsplaner og kontroll på driftssituasjoner. Digital kriminalitet ser ut til å ha vært på samme nivå i 2021 som i 2020.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale aktører i bank- og finansbransjen. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

08.05.2022

Weekly 18/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
01.05.2022

Weekly 17/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer
26.04.2022

Weekly 16/22

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen …

Les mer