Weekly 36/2022

Publisert 09.09.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post, eller følg på Linkedin.

Temaside om taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet
Vi venter som kjent på ikrafttredelse av lov om bærekraftig finans, selv om mange følger regelverket allerede. Med loven vil offentliggjøringsforordningen og taksonomiforordningen bli gjort til norsk rett. Ikrafttredelse har vært varslet til tredje kvartal 2022, men siste signaler fra Finansdepartementet er at ikrafttredelse blir nærmere nyttår 2022.

Finansdepartementet har publisert en temaside en oversikt over taksonomiregelverket, og gir svar på ofte stilte spørsmål om taksonomien og gjennomføringen av regelverket i norsk rett. Finansdepartementet skriver at de kommer til å legge ut informasjon om videreutviklingen av regelverket, herunder offentlige høringer i EU, på denne siden.

Veiledning til verdipapirhandelloven kapittel 4 – flaggeplikt
Den 1. september 2022 trådte nye flaggeregler i kraft. Endringene gjennomførte deler av direktiv 2013/50/EU i norsk rett. Direktiv 2013/50/EU endrer rapporteringsdirektivet 2004/109/EF som blant annet regulerer investorers plikt til å flagge endringer i posisjoner. Endringene går blant annet ut på større grad av harmonisering av reglene, og en utvidelse av flaggeplikten til å dekke flere finansielle instrumenter. Det er også endringer i verdipapirhandellovens bestemmelser om forvaltningsmessige tiltak og sanksjoner.

Finanstilsynet har nå gitt ut en oppdatert veiledning som tar opp i seg endringene i flaggereglene.

SREP – rundskriv fra Finanstilsynet
Finanstilsynet har publisert et nytt rundskriv 3/2022 som gjør rede for hovedelementene i Finanstilsynets vurdering av foretakenes samlede risikonivå og kapitalbehov (SREP1). Rundskrivet må leses i sammenheng med EBAs retningslinjer for SREP og fastsettelse av kapitalbehov under pilar 2. Rundskrivet erstatter rundskriv 12/2016.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på
Les mer
09.04.2022
Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld
Les mer