Weekly 46/2022

Publisert 20.11.2022 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

Hvitvasking – Finanstilsynet med nytt rundskriv
Det har lenge vært klart at Finanstilsynet jobbet med en revisjon av sitt rundskriv veileder til hvitvaskingsloven (rundskriv 8/2019). Denne uken kom den reviderte veilederen i form av rundskriv 4/2022. Det reviderte rundskrivet gir uttrykk for Finanstilsynets tolkning og forvaltningspraksis knyttet til hvitvaskingsregelverket, og er i praksis et viktig dokument. Rundskrivet gjelder for alle rapporteringspliktige under Finanstilsynets tilsyn.

Har du spørsmål til den nye veilederen, eller til hvitvaskingsregelverket for øvrig, er du velkommen til å ta kontakt med oss her i Rime.

Låneformidling – Finanstilsynet har fått oppdrag å lage utkast til forskrifter
Vi har tidligere omtalt forslaget til ny lov om låneformidling som er til behandling i Stortinget. Finansdepartementet har nå bedt Finanstilsynet lage utkast til forskrifter til loven. Fristen er satt til 1. mars 2023. Departementet skriver videre at dersom skissert behandling i Stortinget 6. desember finner sted, tas det sikte på ikrafttredelse av loven fra 1. juli neste år.

CSRD vedtatt av EU parlamentet
CSRD er et direktiv som forberedes av EU og som vil pålegge store selskaper i EU å legge frem informasjon om virkningen av deres aktiviteter på mennesker og planeten, samt eventuelle bærekraftsrisikoer de er utsatt for. Hensikten med regelverket er å adressere mangler i eksisterende lovgivning, og å introdusere mer detaljerte rapporteringskrav om selskapers påvirkning på miljøet, menneskerettigheter og sosiale standarder, basert på felles kriterier i tråd med EUs klimamål. Det introduseres også regler om revisjon og sertifisering. Kravene vil gjelde for alle store selskap, uavhengig av om selskapet er notert eller ikke – samt selskap utenfor EU som har en vesentlig aktivitet i EU.

Det er ventet at CSRD vil bli vedtatt av Det europeiske rådet 28. november, og deretter vil direktivet bli publisert i EU-tidende. Reglene skal tre i kraft i perioden 2024 til 2028. CSRD er EØS-relevant, og Verdipapirlovutvalget har fått et tilleggsmandat om gjennomføring i norsk rett. Utredningen er ventet i 2023.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.