Weekly 11/2023

Publisert 19.03.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

Rekonstruksjonsloven videreføres i påvente av ny og permanent lov
Vi har tidligere omtalt den pågående høringen av forslaget til ny rekonstruksjonslov, som har høringsfrist 13. april 2023. Gjeldende lov er som kjent midlertidig, og skal gjelde frem til 1. juli 2023. Nå har Justis- og beredskapsdepartementet foreslått at den gjeldende, midlertidige loven, skal få gjelde til 1. juli 2025 eller til det tidligere tidspunkt hvor permanent lovgivning er på plass. Det har vært et ønske fra næringen, advokatstanden og Konkursrådet om en grundigere forberedelsesprosess – og dette ønsket kan synes å ha blitt hørt.

Hvis du har spørsmål om rekonstruksjon av selskap og gjeld, eventuelt til det pågående regelverksarbeidet, er du velkommen til å ta kontakt med oss her i Rime.

Hvitvasking: FATF med rapport om tiltak mot løsepengevirus
FATF har publisert en ny rapport hvor det både fremkommer resultater av undersøkelser og anbefalinger knyttet til løsepengevirus (engelsk - ransomware). Løsepengevirus er et økende internasjonalt problem, med et anslag om firedobling i betalinger knyttet til slike angrep i 2020 og 2021 sammenlignet med 2019. Rapporten peker igjen på virtuelle valutaer som en helt sentral faktor for gjennomføring av angrep da betalinger i all hovedsak skjer i virtuelle valutaer. Dette understreker igjen betydningen av implementeringen av FATFs anbefaling nr. 15 (Nye teknologier) - hvor Norge ble satt ned fra Compliant til Largely Compliant i siste landvurdering fra FATF. FATF anbefaler også samarbeid med aktører utenfor det tradisjonelle nedslagsfeltet for hvitvaskingsregelverket, slik som aktører som jobber med datasikkerhet, da bekjempelse av løsepengevirus fordrer tiltak på flere fronter. Rapporten retter seg fortrinnsvis mot myndighetene og må forventes å påvirke fremtidig regelverksarbeide, men er også relevant for rapporteringspliktige.

Vi minner ellers på om vår regelverksguide for hvitvaskingsregelverket 2023 som inneholder en oversikt over gjeldende regelverk, pågående regelverksprosesser, og signaler fra tilsynspraksis.  

Markedsføring: Moderniseringsdirektivet foreslått gjennomført i norsk rett
Barne- og familiedepartementet har i en proposisjon til Stortinget foreslått endringer blant annet i markedsføringsloven for gjennomføring av moderniseringsdirektivet i norsk rett. Vi har tidligere omtalt at det i februar 2023 ble fastsatt ny forskrift til markedsføringsloven, angrerettloven, pakkereiseloven og åpenhetsloven med høyere rammer for gebyr ved lovbrudd, som også var begrunnet i moderniseringsdirektivet. I proposisjonen som er fremmet nå, er det foreslått regler om blant annet dørsalg, produktsøk og bruker omtaler, regler om salg/salgspriser, opplysningskrav ved nettbaserte markedsplasser og angrerett hvor forbrukere gir fra seg personopplysninger. Vi har ikke merket oss særskilte tiltak mot finansbransjen, men generelle krav til markedsføring vil være relevante å hensynta også for finansbransjen.

Felles uttalelse fra EUs tilsynsmyndigheter og ECB om publisering av klimarisiko ved structured finance
ESA’ene og ECB har som ledd i arbeidet med ESG kommet med en felles uttalelse om publisering av klimarisiko ved structured finance-produkter. Det anbefales blant annet å hente inn data som investorer trenger for å vurdere klimarisiko på underliggende aktiva, selv om dette ikke er påkrevet ennå.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer
09.04.2022
Rekonstruksjonsloven for restrukturering av selskap og gjeld
Les mer
11.03.2023
Weekly 10/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.