Weekly 3/2023

Publisert 22.01.2023 av Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen. Meld deg på vårt nyhetsbrev (se i bunnen av siden) for å få disse ukentlige oppdateringene direkte til din e-post.

ESMA varsler tilsyn rettet mot markedsføring av finansielle produkter
ESMA har varslet et felles tilsyn sammen med nasjonale tilsynsmyndigheter i EU hvor det skal ses på markedskommunikasjon og annonsering under MiFID II-regelverket. Det varsles at det skal ses på om markedskommunikasjonen er rimelig (fair), tydelig og ikke-villedende, med et særlig fokus på risikofylte og komplekse investeringsprodukter. Det varsles videre at det vil være et fokus på markedskommunikasjon rettet mot yngre og mindre erfarne investorer når disse opererer online, blant annet med vurdering av apper, nettsteder, sosiale medier og samarbeid med influensere. Det vil også rettes fokus mot mulig grønnvasking.

Vi er så langt ikke kjent med hvorvidt norske myndigheter vil delta sammen med EU-statene i denne tilsynsmessige undersøkelsen.

Utdelinger i finansforetak - høring
Som vi tidligere har skrevet om, har den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) vurdert om norske rene kjernekapitalinstrumenter tilfredsstiller kravene i CRR. Det er klart at det må foretas endringer i regelverket for norske instrumenter for at disse skal opprettholde status som godkjente instrumenter.

Finanstilsynet utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i finansforetaksloven som vedrørende utdelinger fra finansforetak, og nå er dette høringsnotatet sendt på høring med frist til 1. mars 2023 med å komme med høringsinnspill.

Verdipapirforetak som søker tillatelse som kredittinstitusjon – forordning (EU) 2022/2579
Finanstilsynet har kommentert forordning (EU) 2022/2579 og forholdet til norsk rett. Forordningen presiserer opplysningskrav til verdipapirforetak som søker om tillatelse etter CRD IV skal gi til tilsynsmyndighetene. Forordningen er så langt ikke tatt inn i EØS-avtalen, men tilsynet varsler slik vi leser det gjennomføring i CRD IV/CRR-forskriften § 2 uten nærmere høring.  

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.