Weekly 36/2023

Publisert 09.09.2023 av Eleonore Foss  Harald Sætermo 

Weekly er vår ukentlige oversikt over utviklingen i bank- og finansjussen som vi normalt publiserer på mandager. Oversikten inneholder korte omtaler av utvalgte endringer i regelverket, forventet regelverk eller andre hendelser som vi mener er nyttige å kjenne til for aktørene i bank- og finansbransjen.

IMF-rapport om antihvitvasking i Norden-Baltikum
IMF (the International Monetary Fund) har publisert en ny rapport om ulike sider av antihvitvaskingsarbeidet i Norden-Baltikum, utarbeidet sammen med samarbeidsland i den nordisk-baltiske regionen (Danmark, Estland, Finland, Island, Latvia, Litauen, Norge og Sverige).

Rapporten som nå publiseres inneholder en analyse av finansielle strømmer, antihvitvaskingstilsyn og finansiell stabilitet. Rapporten anbefaler blant annet større årvåkenhet om grensekryssende finansielle strømmer, herunder informasjonsutveksling, analyse og innsamling av grensekryssende data, bedre identifisering av land som kan representere hvitvaskingsrisiko for regionen, samt koordinert tilsynsinnsats for de bankene med høyest risiko.

Iht. den norske pressemeldingen i anledning rapporten, håper norske myndigheter at publiseringen kan bidra til at privat sektor og andre land kan lære av erfaringene og medvirke til god praksis i regionen.

Les mer om overholdelse av hvitvaskingsregelverket og hvordan vi bistår foretakene her.

Finanstilsynet: Utlevering av gjeldsinformasjon for å si opp kreditt i andre institusjoner
Finanstilynet har fått spørsmål om hvilke skranker som gjelder for et finansforetak som vil innhente gjeldsinformasjon med formål om å si opp kreditt som er innvilget hos andre institusjoner og overta kredittbalansen. Gjeldsinformasjonsloven § 12 jf. gjeldsinformasjonsforskriften § 6 setter rammer for utlevering, blant annet til kredittvurdering i forbindelse med en konkret kredittsøknad eller søknad om endring av vilkår på en løpende kreditt.

Finanstilsynet uttrykker at dersom en finansinstitusjon skal gis tilgang til gjeldsinformasjon for å avslutte et annet kredittforhold for kunden og overta eventuell utestående saldo, så kreves det samtykke fra kunden. Videre ser Finanstilsynet hen til kravene til samtykke etter personopplysningsloven jf. definisjonen i GDPR artikkel 4 nr. 11.

Finanstilsynet med Q&A om rapportering av likviditetsreserven (LCR)
Finanstilsynet har samlet informasjon om rapportering av likviditetsreserven (LCR) i et Q&A-format. Dette skal dels reflektere tolkninger fra EBA og dels Finanstilsynets egne tolkninger.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Les mer
01.09.2023
Weekly 35/2023
Les mer
20.08.2023
Weekly 33/2023
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.