Våre fagartikler - innsikt i aktuelle tema

Finansiering - næring - 14.02.2024
Hvitvasking – regelverksguide 2024
Finansiering - forbruker - 28.01.2024
EUs DORA-forordning om IKT-sikkerhet i finans - norsk gjennomføring
Finansiering - forbruker - 12.12.2022
Kapitalmarkedsunionen – forbedring av clearing, enklere notering, og felles insolvensregler
Finansiering - forbruker - 05.12.2021
Porteføljesalg uten kundesamtykke fremdeles mulig under ny finansavtalelov
Finansiering - forbruker - 26.10.2020
«BankID-saken» - hvilke avklaringer kom fra Høyesterett?
Finansiering - forbruker - 12.12.2022
Utlånsforskriften 2022
Finansiering - forbruker - 07.12.2022
Hvordan blir fremtidens forbruksfinansiering?
Finansiering - næring - 07.09.2022
Ny finansavtalelov – dette må banker og berørte foretak ha kontroll på

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.