Pant i borettslagsandeler mv.

Publisert 18.02.2020 av Harald Sætermo 

I henhold til borettslagsloven har en andelshaver enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å bruke fellesarealet. Borettslagsandeler skal registreres i grunnboken for fast eiendom, og avtalt panterett i borettslagsandeler får i dag rettsvern ved tinglysing i grunnboken. Nærmere regler om dette fremgår av panteloven § 4-3a og borettslagsloven.

I henhold til borettslagsloven har en andelshaver enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å bruke fellesarealet. Borettslagsandeler skal registreres i grunnboken for fast eiendom, og avtalt panterett i borettslagsandeler får i dag rettsvern ved tinglysing i grunnboken. Nærmere regler om dette fremgår av panteloven § 4-3a og borettslagsloven.

Andre former for leierett eller borett, vil ofte være tinglyst særskilte rettigheter til fast eiendom, og kan få rettsvern og pantsettes i grunnboken.

Dersom en leierett eller borett ikke er andel i borettslag og ikke er en særskilt tinglyst rett til fast eiendom, kan det være leierett eller borett knyttet til fordring eller andelsrett. Avtalt panterett i slike adkomstdokumenter får som et utgangspunkt rettsvern ved varsel til vedkommende utleier eller selskap. Dersom det er knyttet innskuddsbevis til leieretten eller boretten, må dette i tillegg overleveres etter håndpanteprinsippet eller det må gis melding til besitteren av dokumentene.

Det som er skrevet ovenfor er en kort introduksjon til reglene om pant i borettslagsandeler m.v. Dersom du har spørsmål om slike panteretter, bør du kontakte oss for nærmere rådgivning.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
18.02.2020
Pant i fast eiendom
Les mer
18.02.2020
Hva er en panterett?
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.