Pant i realregistrerbart løsøre mv.

Publisert 18.02.2020 av Harald Sætermo 

Enkelte verdifulle løsøregjenstander, slik som skip og fly, kan registreres i et realregister. Et realregister er et register hvor formuesgodene som registreres fremstår som en egen registerenhet, i motsetning til hvor registerenheten er det enkelte selskap eller den person som eier formuesgodet. Realregistre over løsøre i norsk rett er Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og Luftfartøyregisteret.

Enkelte verdifulle løsøregjenstander, slik som skip og fly, kan registreres i et realregister. Et realregister er et register hvor formuesgodene som registreres fremstår som en egen registerenhet, i motsetning til hvor registerenheten er det enkelte selskap eller den person som eier formuesgodet. Realregistre over løsøre i norsk rett er Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og Luftfartøyregisteret.

En avtalt panterett i realregistrerbare løsøregjenstander får som et utgangspunkt rettsvern ved innføring av panteretten i det relevante register. Det er verdt å merke seg at regelen gjelder for løsøregjenstander som kan registreres i et realregister, det er ikke noe krav om at gjenstanden faktisk er registrert.

Det finnes også en rekke lignende rettighetsregister som realregister hvor nærmere angitte rettigheter og pant i disse kan registreres. Disse registrene er Petroleumsregisteret (utvinningstillatelser), Kraftledningsregisteret (høyspente kraftledninger), Akvakulturregisteret (akvakulturtillatelser), og Elsertifikatregisteret (elsertifikater).

Det som er skrevet ovenfor er en kort introduksjon til reglene om pant i realregistrerbart løsøre m.v. Dersom du har spørsmål om slike panteretter, bør du kontakte oss for nærmere rådgivning.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler
18.02.2020
Pant i fast eiendom
Les mer
18.02.2020
Hva er en panterett?
Les mer

Lurer du på om vi kan hjelpe deg? Velkommen til en uforpliktende prat med en av våre advokater.